Bližší informace o obsahu kategorie a podmínkách registrace se dozvíte na :

e-mail : infovenkov@uzei.cz
telefon : +420 227 010 270